Tekst:
English
Stor tekststørrelse

FNO.no

Vannskader for 2 milliarder kroner i norske boliger

I 2012 fikk forsikringsselskapene melding om 54 000 vannskader for til sammen 2 milliarder kroner i norske hus, leiligheter og hytter, viser tall fra Finans Norge. – Vi får vannskader langt hyppigere enn vi er utsatt for innbrudd og hvert 10 minutt meldes det om en vannskade. Vannskadene fortsetter dermed å renne inn, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Vannskader for 2 milliarder kroner i norske boliger

Sammenlignet med året før, er det en nedgang på 17 prosent når det gjelder antall og 15 prosent for erstatningene. Men både 2010 og 2011 var nærmest ekstremår på grunn av svært mange vannskader relatert til sprengkulde og frost.

Tendensen er likevel at hver enkelt vannskade er dyrere enn før. Det skyldes blant annet dyrere boliger, mer eksklusivt interiør og at selve utbedringen koster mer.

Skader på bad og kjøkken

Bad og kjøkken er særlig utsatt og der oppdages det tusenvis av skader hvert år. Forsikringsselskapene samarbeider blant annet med både forskere og håndverkere for å forebygge skader. I nye boliger skal det nå monteres lekkeasjestoppere for å unngå store vannskader.

Ikke bruk vaskemaskinen om natten, eller når du ikke er hjemme. Det kan oppstå både vannlekkasjer og brann ved bruk.

– Hvis en vannskade får stå lenge uoppdaget betyr det nesten alltid at skadene blir svært omfattende. Det er derfor lurt å alliere seg med naboer eller familie når en reiser bort over lengre tid, sier Neverdal.

Ti råd mot vannskader

  • Alle i boligen bør vite hvor hovedstoppekranen er og hvordan den brukes.
  • Steng hovedstoppekranen når du reiser bort.
  • Rengjør sluk med jevne mellomrom.
  • Takrennene bør sjekkes og renskes om høsten.
  • Husk tilstrekkelig varme for å unngå frostsprenging av vannrør.
  • Ikke bruk vaske- eller oppvaskmaskiner om natten, eller når du ikke er hjemme.
  • Bytt ut gamle slanger til vaske- og oppvaskmaskin.
  • Sørg for jevnlig tilsyn med hus og hytte om du er bortreist. Bruk gjerne naboer, vaktselskap etc.
  • Bruk fagfolk ved renovering og oppussing av våtrom.
  • Ring rørlegger raskt ved vannlekkasjer og forsøk å fjerne vannet.